جَیَنّی گولی : برکه هایی حیرت انگیز در حدود 20 کیلومتری جنوب لیقوان و 10 کیلومتری شمال کوه سهند

حیرت انگیز ترین موضوع درباره این برکه ها این است که در بالای کوه قرار دارد و آب این برکه همواره جاری بوده و کشاورزان برای آبیاری مزارع خود از آن استفاده میکنند