یکی از زیباترین مناطق روستای لیقوان اطراف رود بارالی (barali Çayi) میباشد که دارای بیش از دو هزار مزرعه و باغ های بسیار دیدنی که کاملا متعلق به ساکنان روستای لیقوان است.

  • دارای چشمه های آب سرد و شیرین
  • دارای جاده خاکی هموار و قابل گذر با اتومبیل
  • دارای اِوجیک یا کلبه های سنگی کوچک در داخل مزارع برای پناهگیری از باران یا استراحت